Hello World!

Living in the time of COVID-19 is stressful. We're bombarded with information, isolated from loved ones, and cannot carry on with normal activities. These disruptions can affect our mental health and general well-being.

Kumusta Po!

Ang pamumuhay sa oras ng COVID-19 ay nakaka-stress. Tayo ay pinapaulanan ng maraming impormasyon, nakawalay sa ating mga mahal sa buhay, at hindi makapagpatuloy ng ating normal na pamumuhay. Ito'y maaaring makaapekto sa ating kaisipan at pangkalahatang kalusugan.